Dane podstawowe podmiotu WOSiR

1.Nazwa i dane teleadresowe firmy:
WOSiR Szelment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Szelment 2
16-404 Jeleniewo
Telefon: (87) 567-07-08
strona internetowa: www.wosir-szelment.pl
2. Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. Przedmiot działalności:
- działalność obiektów sportowych,
- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- pozostała działalność związana ze sportem,
- działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
- obiekty noclegowe i turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.

4. Organ uprawniony do reprezentacji:
Zarząd Spółki w składzie:
Andrzej Cieśluk – Prezes Zarządu
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

5. Prokurenci:
Krystyna  Bierdziewska.

6. Sposób reprezentacji:
Samodzielnie Prezes Zarządu.

7. Organ nadzoru:
Rada Nadzorcza:
Filip Artur Tagil - Przewodniczący
Andrzej Łotysz - Wiceprzewodniczący
Łukasz Prokorym - Sekretarz
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

8. Właściciel:
Województwo Podlaskie – 100 % udziałów Spółki ( 20.301 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy)
Zarząd Województwa Podlaskiego na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez podejmowanie uchwał.

9. Majątek Spółki:
Kapitał zakładowy: 11.064.045,00 zł
Kapitał  zapasowy:       96.045,07 zł
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: WOSiR SZELMENT

Wytwarzający/odpowiadający: Bogdan Kurowski

Wprowadzający: Bogdan Kurowski

Data wprowadzenia: 2009-03-08

Data modyfikacji: 2016-01-02

Opublikował: Bogdan Kurowski

Data publikacji: 2009-03-08