Dane podstawowe podmiotu WOSiR

1.Nazwa i dane teleadresowe firmy:
WOSiR Szelment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Szelment 2
16-404 Jeleniewo
Telefon: (87) 567-07-08
strona internetowa: www.wosir-szelment.pl
2. Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. Przedmiot działalności:
- działalność obiektów sportowych,
- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- pozostała działalność związana ze sportem,
- działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
- obiekty noclegowe i turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- ruchome placówki gastronomiczne,
- przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych - catering,
- pozostała usługowa działalność gasronomiczna,
- przygotowanie i podawanie napojów,
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
- działalność klubów sportowych,
- wytwarzanie energii elektrycznej,
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. 


4. Organ uprawniony do reprezentacji:
Zarząd Spółki w składzie:
Daniel Racis – Prezes Zarządu
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

5. Sposób reprezentacji:
Samodzielnie Prezes Zarządu.

6. Organ nadzoru:
Rada Nadzorcza:
Krzysztof Gutowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Czemiel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Siemieniuk - Sekretarz Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.


7. Właściciel:
Województwo Podlaskie – 100 % udziałów Spółki ( 20.301 udziałów o wartości nominalnej 709,90zł każdy)
Zarząd Województwa Podlaskiego na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez podejmowanie uchwał.

8. Majątek Spółki:
Kapitał zakładowy:  14.411.679,90 zł
Kapitał zapasowy:         96.045,07 zł


 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: WOSiR SZELMENT

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2018-10-10

Wprowadzający: Jan Giedrojć

Data wprowadzenia: 2009-03-08

Modyfikujący: Jan Giedrojć

Data modyfikacji: 2021-02-01

Opublikował: Jan Giedrojć

Data publikacji: 2009-03-08