Wniosek o udostępnianie informacji publicznych

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Prosimy sporządzić wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek należy przesłać pocztą na adres:

WOSiR Szelment sp. z o.o.

Szelment 2

16-404 Jeleniewo

lub drogą e-mail: biuro@wosir-szelment.pl

 

Jak tylko przygotujemy poszukiwane dane, odpowiemy na wniosek elektronicznie lub listownie (formę odpowiedzi określa wnioskodawca w składanym wniosku). Informacje przygotowywane są przez merytorycznych pracowników, zajmujących się tematyką, której dotyczy wniosek.

Przed wysłaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie prosimy

o zapoznanie się z Ustawą z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Zwracamy uwagę, że: zgodnie z art. 10. ustęp 1. ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej:  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi.

Adres e-mail: biuro@wosir-szelment.pl jest ogólnym adresem administracyjnym

WOSiR Szelment sp. z o.o.

Załączniki do treści:

Pomocniczy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: WOSiR SZELMENT

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2020-02-21

Wprowadzający: Jan Giedrojć

Data wprowadzenia: 2008-08-28

Modyfikujący: Jan Giedrojć

Data modyfikacji: 2020-09-21

Opublikował: Jan Giedrojć

Data publikacji: 2008-08-28